chơi xấu đối thủ-Bị Facebook cáo buộc chơi xấu đối thủ, Viettel nói gì?