chơi tàu lượn-Để mặc bé một tuổi bên thùng rác, bố mẹ đi chơi tàu lượn