chơi ma túy-Từ lời khai của 2 cô gái 'dịch vụ' tại chốt Covid-19, lật tẩy ông trùm cất hơn 8kg ma túy trong nhà