chờ ngày giảm giá Black Friday-Vợ chồng trẻ nằm sàn xi măng, ôm 200 triệu canh Black Friday