chó khôn-Chó pitbull hi sinh thân mình đỡ 4 nhát rắn độc cắn để bảo vệ các con của chủ nhân