cho con ăn ớt-Bị chỉ trích vì cho con ăn rau xào 25 quả ớt để câu 'view' trên TikTok