chính sách mới-Chính sách mới: Xuyên tạc lịch sử trên phim bị phạt 100 triệu đồng