chìm tàu-Đang yên lành, tòa nhà ở Trung Quốc bất ngờ sập hẳn 3 tầng