chim cánh cụt-Tại sao sống ở vùng băng tuyết nhưng lông chim cánh cụt không bao giờ bị đông đá?