chiến tranh thương mại Mỹ - Trung-Huawei cuối cùng đã thấm đòn trừng phạt của Mỹ