chiến tranh thương mại Mỹ - Trung-Thái Lan vẫn là nước hưởng lợi nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung