chiến tranh Nga Ukraine-Cận cảnh bên trong trạm xăng ở Ukraine khi bị trúng tên lửa không kích