chiến tranh Mỹ - Trung-Chuyên gia: Trả đũa thương chiến chỉ là 'phụ', khiến nhân vật này rời cuộc chiến mới là thượng sách của TQ?