chiến tranh Mỹ - Trung-'Trung Quốc sẽ sớm phải trả Mỹ 100 tỷ USD'