chiến thắng Điện Biên Phủ-Những kỷ vật trong chiến thắng Điện Biên Phủ sống mãi với thời gian

  • Những kỷ vật trong chiến thắng Điện Biên Phủ sống mãi với thời gian

    Những kỷ vật trong chiến thắng Điện Biên Phủ sống mãi với thời gian

    Ngày 7.5.1954 là ngày đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đó là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược, là mốc son chói lọi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, những kỷ vật trưng bày tại phòng chiến thắng Điện Biên Phủ đã kể lại chiến thắng vang dội trong lịch sử Việt Nam.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ và câu nói bất hủ của vị tướng thua trận

    Chiến thắng Điện Biên Phủ và câu nói bất hủ của vị tướng thua trận

    Sau trận Điện Biên Phủ, tướng De Castries - Chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khi về Pháp đã phải điều trần trước Ủy ban Điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp. Vị tướng thua trận này có câu nói bất hủ, phản ánh đúng bản chất cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.