chiến sự-Ukraine 'giải phóng' 6000km2 lãnh thổ, Nga phá hủy 4 trung tâm chỉ huy quân sự