chia tay đòi quà-Vượt gần 2000 kilomet để đòi 3 triệu tình phí từ bạn gái, thanh niên chẳng bị chê bai 'chia tay đòi quà' mà còn nhận cơn mưa lời khen