Chí Tài-Trường Giang hai lần ngã quỵ trước di ảnh của đồng nghiệp, ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào