Chi Pu sang Mỹ-Chi Pu xuất hiện bên 'trai lạ' tại Mỹ, hóa ra lại là người quen