chị em chúng mình-Dân mạng soi ra Ninh Dương Lan Ngọc và Thủy Tiên từng hợp tác chung trong một show truyền hình, thái độ lơ đẹp đàn chị trở thành tâm điểm chỉ trích