Chết đuối thương tâm-Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh đuối nước thương tâm