Chết đuối thương tâm-Về quê nội chơi, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm