Chết đuối-Đi tắm biển ngày giáp Tết, 2 học sinh ở Hà Tĩnh bị sóng cuốn trôi