Chết đuối-Vượt nước lũ qua chợ bán hàng, 5 tiểu thương bị nước cuốn trôi