chen lấn-Hà Nội: Dân đến quá đông điểm tiêm vắc xin P.Khương Thượng rối loạn