Chen chân mua hàng giảm giá-Người Hà Nội chen nhau mua hàng giảm giá dù ngày Black Friday chưa đến