chém nhau-Kinh hoàng cảnh chém nhau, một thanh niên rớt cánh tay rồi tử vong