chém người-Thanh niên chém chết người trên phố, vào bệnh viện tiếp tục đánh nhau