chém công an-Nam thanh niên ngáo đá đánh, chém trung úy công an