Chế độ ăn-Kiểu ăn ngon miệng nhưng tích chất độc trong não, gây bệnh nan y