chế biến thực phẩm-Vụ trộn hỗn hợp pin con Ó vào tiêu: Bị cáo khai công an dọa