cháy xưởng gỗ-Chú chó với 'biểu cảm khó đỡ' khi chủ cầm chân lôi xềnh xệch ra khỏi đám cháy gây sốt mạng xã hội