Cháy xe khách-Xe khách bốc khói nghi ngút, hàng chục người tháo chạy