Cháy xe khách-Xe giường nằm cháy rụi sau tiếng nổ lớn