cháy xe bồn-Xe bồn chở 12.000 lít xăng bốc cháy dữ dội trên đường