chạy thận làm 8 người tử vong-Vụ xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương: Những câu hỏi ám ánh người nghe