Cháy rừng-Bình Thuận đã khống chế được vụ cháy rừng Tà Cú