cháy quán karaoke-Hà Nội: Đình chỉ toàn bộ quán karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức