cháy ở Long Biên-Cận cảnh hiện trường vụ cháy kho hóa chất ở quận Long Biên