cháy Nhà thờ Đức Bà Paris-Công ty Thụy Điển đề xuất xây bể bơi trên nóc Nhà thờ Đức bà