Cháy nhà máy Rạng Đông-Thiệt hại nặng sau cháy lớn, công ty Rạng Đông vẫn báo lãi gần 65 tỉ đồng