cháy nhà máy phích nước Rạng Đông-Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trong khu vực ảnh hưởng vụ cháy Công ty Rạng Đông