Cháy nhà máy-Hóa chất bị cháy tại kho xưởng sơn ở Long Biên là gì?