cháy nhà 5 tầng-Cháy nhà 5 tầng, nhiều người thoát chết