cháy nhà-Hà Nội: Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại căn nhà 4 tầng trên phố Minh Khai