cháy nhà-Mỗi ngày trung bình nước ta xảy ra 9 vụ cháy, thiệt hại khoảng 4,4 tỷ đồng