cháy lớn-Hoả hoạn thiêu rụi homestay trên đảo Cát Bà