cháy điện thoại-Đang làm việc thì điện thoại bốc cháy, người phụ nữ có pha xử lý khiến ai cũng trầm trồ