Chạy đi chờ chi-Loại sạch dàn trai đẹp cơ bắp,'ngọc nữ cơ hội' Lan Ngọc chính là người mạnh nhất Running Man mùa đầu tiên