Cháy chung cư ở sài gòn-Cháy căn hộ ở Sài Gòn, người dân đập cửa gọi nhau bỏ chạy