cháy chung cư-Cháy chung cư, xe cứu hỏa không thể tiếp cận