Cháu ngoại Minh Nhựa-Vợ 2 Minh Nhựa bất ngờ nhắc đến cháu trai, nhưng trong tiệc lại có hành động bất ngờ này