Châu Kiệt Luân-Rộ tin một sao nam nổi tiếng đánh vợ phải nhập viện, thực hư mọi chuyện ra sao?