Châu Bùi chơi tiếng Việt không dấu-Châu Bùi chính thức xin lỗi về sự cố tiếng Việt không dấu: 'Nhẽ ra lúc livestream, thấy không thoải mái thì mình nên dừng lại'