chất thải hạt nhân-Tại sao phải lưu trữ chất thải hạt nhân thay vì đưa chúng lên vũ trụ?


  • Biến chất thải hạt nhân thành pin sạch… nhờ kim cương

    Biến chất thải hạt nhân thành pin sạch… nhờ kim cương

    30/11/2016 09:09

    Chất thải hạt nhân vẫn luôn là mối lo ngại chính yếu về môi trường, nhưng sớm thôi, nó có thể trở thành một nguồn năng lượng sạch. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp biến chất thải hạt nhân thành pin sạch bằng cách sử dụng… kim cương.