Chập điện-Video: Cột điện bốc cháy, nổ như pháo hoa ở Hà Nội